Auticoaching


Een auticoach begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren of volwassenen met autisme. Hulpvragen kunnen gaan over planning, organiseren, flexibiliteit, emotieregulatie, zelfredzaamheid, timemanagement, enzoverder. Een auticoach kan een meerwaarde betekenen op alle facetten van het dagelijks leven. Deze begeleiding gebeurt samen met het netwerk. Daarom werkt een auticoach nauw samen met familieleden en andere partners zoals de school, jeugdbeweging en andere hulpverleners.

Er zijn veel verschillende hulpvragen waarbij een auticoach hulp of ondersteuning kan bieden. Ieder traject zal daarom ook een bepaalde expertise vragen. Levenslang en levensbreed leren is dan ook een plicht van iedere auticoach.