Ons verhaal


Wij zijn Florian en Marlies, twee gedreven en enthousiaste therapeuten die graag kinderen en jongeren helpen met specifieke noden en zorgen.

Enerzijds bieden we logopedie aan voor kinderen met taal-, leer-, articulatieproblemen en ontwikkelingsstoornissen.

Anderzijds bieden wij als auticoach ook ondersteuning aan kinderen en jongeren met autisme in samenwerking met hun netwerk.

Onze praktijk zet extra in op de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Ieder heeft zijn eigen rol en wanneer we deze op elkaar afstemmen, creëert dit een symfonie.

We willen dat elke persoon geholpen wordt en vertrekken telkens vanuit hun eigen kracht en kwaliteiten. We betrekken altijd het netwerk omdat deze essentieel is voor het traject dat de cliënt aflegt. Ieder traject is uniek.


De 5 waarden waar wij naar streven

Inhoudelijk expert

We voorzien een traject op maat door onze inhoudelijke expertise. Als eerste hebben we dit door onze opleiding en vormingen die we volgden. Ten tweede doen we ook beroep op onze eigen ervaringen in het werkveld (op school, dienstencentra en andere voorzieningen). Daarnaast blijven we ons bijscholen doorheen onze carrière.

Toegankelijkheid

Cliënten en hun netwerk benaderen we met een open houding en accepteren we onvoorwaardelijk. Iedereen kan bij ons terecht en zichzelf zijn.

Transparante communicatie

Wij staan voor transparante en duidelijke communicatie. Wij vertellen wat we doen en waarom we het doen. We zetten in op overleg en gezamenlijk gedragen keuzes met alle betrokkenen.

Oplossingsgericht werken

Wij kijken naar de sterktes en mogelijkheden van de cliënt om deze in te zetten in situaties waarbij er een hulpvraag is. Uitdagingen bieden kansen en hier zetten we graag op in. We werken steeds doelmatig en bewaken ook het proces.

Een uitgebreid netwerk

Onderling vullen we elkaar aan door onze specialisatie op verschillende terreinen. We werken daarnaast ook graag met andere disciplines samen zoals psychologen, pedagogen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten… Op die manier komen we nog meer tegemoet aan de noden en zorg van de cliënt. Door de goede samenwerkingen bieden we optimale zorg en bereiken we ieder kind of jongere.