Wie zijn we?


Innovatief en flexibel
Inhoudelijk expert
Eerlijk en zorgzaam

auticoach@praktijkdesymfonie.be
+32 492 80 24 00

Florian Van Dingenen

Mijn naam is Florian Van Dingenen. Ik behaalde in juni 2017 mijn Professionele Bachelor secundair onderwijs aan de Arteveldehogeschool met als vakken Engels en bewegingsrecreatie. Ik specialiseerde mij in APA (Adapted Physical Activities). Hierbij leerde ik les geven aan de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarnaast behaalde ik in 2019 mijn bachelor in sociaal werk. Zo was ik er van overtuigd dat elke goede leerkracht ook een sociaal werker moet zijn. Pas dan kom je tegemoet aan alle noden en zorgen van een kind.

Binnen mijn opleiding kwam ik in contact met verschillende doelgroepen. Mijn interesse ging snel naar het buitengewoon onderwijs waar ik aan de slag ging als leerkracht in het Instituut Bert Carlier: Het Kwadrant (OV4 type 9). Ik geef het vak sociologie, psychologie en geschiedenis. Daarnaast ben ik ook leerlingbegeleider. Dit allemaal liet mij bij aanvang van mijn carrière inzien dat ik mensen met ASS graag wil helpen en begeleiden.

Mijn ervaring en interesse waren voor mij niet genoeg om te kunnen zeggen dat ik een expert was in ASS. Daarom volgde ik het postgraduaat autisme om mij inhoudelijk te verdiepen. In juni 2022 behaalde ik het Postgraduaat Autisme aan de Arteveldehogeschool in samenwerking met Autisme Centraal.

Deze loopbaan bracht mij tot het punt om zelfstandig te beginnen als auticoach samen met mijn partner, Marlies Vermeire. We geloven samen in een begeleiding op maat dat gedragen wordt door alle betrokken partijen. Ik kijk er naar uit om mijn steentje bij te dragen in de wereld van autisme.

Mijn specialisaties

Autismespectrumstoornissen

Contextbegeleiding

Leer- en studieproblemen

Huiswerkbegeleiding

Gameverslaving

Sport en spel

Bijscholingen

  • Artevelde tutorenproject – Sociaal werk

In het kader van mijn opleiding Sociaal werk, begeleidde ik kwetsbare doelgroepen uit Nieuw Gent. In samenwerking met KAA Gent Foundation en buurthuis “Bij Pino” gingen we na hoe we hen kunnen versterken in de maatschappij.

  • Vorming: Agressie in de klas

Agressie in een klas of tijdens een begeleiding kan verschillende betekenissen hebben. Zonder ervaring kan de reactie op agressie vaak het gedrag versterken. Binnen deze vorming leerde ik hoe je best omgaat met agressie in de klas en tijdens individuele begeleiding.

Warm en empathisch
Onvoorwaardelijke acceptatie

Gericht en geïndividualiseerd

auticoach@praktijkdesymfonie.be
+32 479 17 44 59

Marlies Vermeire

Mijn naam is Marlies Vermeire. Ik behaalde in juni 2018 mijn Professionele Bachelor in de Logopedie aan de Arteveldehogeschool. Ik startte mijn werkervaring in DVC De Triangel in Lovendegem. Hier werd ik geïntroduceerd in de werking met personen met autisme en ik voelde dat deze personen mij heel erg aanspraken. Ik besloot mij inhoudelijk te verdiepen. Ik behaalde in juni 2020 het Postgraduaat Autisme aan de Arteveldehogeschool in samenwerking met Autisme Centraal. Ik combineerde de job in DVC De Triangel met een job als logopediste in IVIO Rozemarijn. Dit is een buitengewone lagere en kleuterschool type 2 en type 9. Momenteel ben ik, naast onze praktijk, ook werkzaam als logopediste in MPI De Oase (BuBaO type 2) .

Door de kennis die ik opdeed, wil ik niet alleen personen met autisme logopedisch begeleiden maar wil ik hen ook met andere hulpvragen ondersteunen. Vandaar dat ik samen met mijn partner, Florian Van Dingenen, begeleiding op maat aanbied.

Mijn specialisaties

Communicatie

Eetproblemen

Kleuters en jonge kinderen

Ouderbegeleiding

Ondersteunende communicatiemogelijkheden bij kinderen en jongeren

Bijscholingen

  • Zintuiglijke problemen bij autisme: zijn ze wel sensorisch?

Deze bijscholing gaf meer inzicht rond het voorspellende brein. Deze visie geeft een andere invalshoek op sensorische problemen en hoe ze vandaag de dag aangepakt worden.

  • Straffen en belonen bij kinderen met autisme

Door deze bijscholing kan ik jullie advies geven over de zinvolheid van straffen en belonen.

  • Sociale ontwikkeling stimuleren bij kleuters met autisme

Deze bijscholing gaf handvaten om de kleuter zelf maar ook de omgeving te ondersteuning in de stimulatie van de sociale ontwikkeling.

  • Zelfstandig werken stimuleren bij kleuters met autisme

Met deze bijscholing kan ik ouders, leerkrachten… ondersteunen in het proces om de kleuter zelfstandig vaardigheden aan te leren via een autivriendelijke visie.