Wat doen we?


We onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren met leerproblemen, articulatieproblemen, taalproblemen en communicatieproblemen.

IMPACT-TRAINING: individueel of in groep
IMPACT staat voor ‘Improving Parents As Communication Teachers’ ofwel ‘ouders versterken als lesgevers in communicatie’. Dit is een ouderbegeleidingsprogramma voor ouders met een kind met autisme. Het kan ook gebruikt worden voor ouders met een kind met taalproblemen. Hierbij ga ik vooral met de ouders aan de slag om hen technieken te leren die ze kunnen toepassen in concrete thuissituaties.

Leerstoornissen
Wanneer een kind het moeilijk heeft met de schoolse vaardigheden op school, wordt er van een leermoeilijkheid gesproken. Er wordt vaak eerst ingezet op extra zorg op school. Indien dit onvoldoende ondersteuning biedt voor het kind, wordt vaak logopedie aangeraden.

Leerstoornissen zijn langdurige en hardnekkige problemen op het gebied van lezen (dyslexie), schrijven (dysorthografie) en/of rekenen (dyscalculie).
We spreken van een stoornis wanneer het kind na intensieve begeleiding nog steeds een (ernstige) achterstand heeft op leeftijdsgenoten.

Tijdens deze therapie wordt eerst aan de basisvaardigheden gewerkt. Indien er problemen blijven bestaan, worden er hulpmiddelen ingeschakeld.


Vertraagde en/of gestoorde taalontwikkeling
Dit is wanneer de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt. De verstoorde of vertraagde ontwikkeling kan zich bevinden in het spreken van taal, het begrijpen van taal of beide.
Kenmerken hiervan zijn: een beperkte woordenschat, woordvindingsproblemen, een beperkte en/of foutieve zinsbouw, beperkt taalbegrip…

SMOG en ondersteunende communicatie
SMOG staat voor Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. Deze gebaren kunnen de spraakverstaanbaarheid verhogen. Bij deze vorm van communicatie wordt er steeds gesproken. De spraak wordt ondersteund met een gebaar.
Daarnaast kan communicatie ook ondersteund worden met een spraakcomputer, communicatieblad/-bord, communicatiekaartjes…

Vertraagde en/of gestoorde spraakontwikkeling
Bij een articulatiestoornis worden bepaalde klanken of klankcombinaties foutief uitgesproken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen fonetische en fonologische articulatieproblemen. Bij een fonetische articulatiestoornis heeft het kind moeite met het uitspreken van één of meerdere klanken. Wanneer kinderen deze klank(en) niet kunnen uitspreken, gaan ze deze weglaten, vervangen of vervormen. Een kind met een fonologische articulatiestoornis wil de taal van de volwassenen imiteren. Op die manier past het kind vereenvoudigingsprocessen toe. Dit past in de normale spraak- en taalontwikkeling maar mag niet blijven duren. Een fonologisch probleem is dan ook een talig probleem.