Werkwijze


U neemt contact op na doorverwijzing van CLB, arts, school of op eigen initiatief.
De verschillende stappen van de therapie worden hieronder kort besproken.

01


Intakegesprek

Tijdens dit gesprek brengen we de hulpvraag in kaart en stel ik bijkomende vragen om een totaalbeeld van het kind te verkrijgen. We bespreken ook de praktische zaken zoals de terugbetaling en de tarieven. Op dit moment wordt ook een datum afgesproken voor het onderzoek.

02


Onderzoek

Het onderzoek kan één of meerdere sessies duren. Er worden testen afgenomen die nagaan of er een problematiek aanwezig is en de grootte van de achterstand bepaalt.

03


Terugkoppeling onderzoek

Nadat de testen zijn afgenomen, worden deze geanalyseerd en gescoord. De resultaten worden samen besproken en de doelen van de therapie worden verduidelijkt. Op dit moment spreken we ook de wekelijkse vaste therapiemomenten af.

04


Start therapie

De therapieën gaan wekelijks door. Deze kunnen doorgaan in de praktijk of op school. Op het einde van iedere maand stuur ik naar alle betrokken partijen een mail met de inhoud van de therapie van de afgelopen maand. Op deze manier probeer ik het contact met alle partijen actief te houden en in te spelen op de noden. Naast deze maandelijkse mail ben ik uiteraard op andere momenten ook beschikbaar voor contact met de betrokken partijen.