Logopedie


Logopedie is een beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

De logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Logopedisten zorgen ook voor oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.

Logopedie omvat ook hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Dit is meer dan praten alleen en omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.