Een traject op maat


Ieder traject is uniek. Daarom zitten we graag samen met alle betrokkenen om na te gaan hoe de begeleiding er zal uitzien. Deze kan sterk variëren in tijd, intensiteit, vorm, aanpak en zoveel meer. We horen graag wat jullie noden zijn en waar jullie belang aan hechten.

Toch geven we graag een voorbeeld van een traject om te illustreren hoe dit er kan uitzien.

01


Intakegesprek

Een gesprek waarin de situatie en reden tot aanmelding wordt verhelderd. Hierbij beluisteren we het hele netwerk om zo tot een volledig en gedetailleerde beginsituatie te komen.

02


Individuele begeleiding

Hierbij werken we doelgericht aan de noden van de cliënt. Dit is een traject van meerdere sessies. We communiceren frequent de vorderingen die gemaakt worden.

03


Ouderbegeleiding

Begeleiding waarin we extra duiding geven over wat autisme voor jouw kind betekent. Daarnaast kunnen we tips geven hoe jullie thuis ook extra ondersteuning kunnen bieden.

04


Nazorg

Hierbij gaan we na of we tegemoet zijn gekomen aan jullie noden.