Wat doen we?


Onze begeleiding is specifiek voor kinderen en jongeren met autisme en hun netwerk.

We maken als eerste een beginsituatie op om de nood in kaart te brengen. Daarna bekijken we samen hoe we jullie kunnen helpen. De aanpak en duur van de begeleiding is telkens op maat.

We werken volgens de AutismeCentraal methodiek. Deze methodiek hanteert volgende kapstokken: Autisch denken – Basisrust – Concrete communicatie – Dubbelspoor – Eigenheid – Functionaliteit. Deze begrippen vormen de rode draad doorheen onze begeleiding.

We werken oplossingsgericht waardoor we op zoek gaan naar de mogelijkheden en kansen tijdens de begeleiding. We bekijken samen hoe we jullie hulpvraag kunnen ondersteunen.

We zoeken steeds naar de mogelijkheden voor een optimale ondersteuning en hoe we dagelijkse problemen kunnen aanpakken. Ouders, broers of zussen, partners of andere personen (het netwerk) worden betrokken in de begeleiding indien nodig en/of gewenst.

Mogelijke begeleiding:

Ieder traject is uniek. We beslissen samen welke weg we afleggen. Soms zijn er meerdere soorten begeleidingen zinvol. Het is dan ook mogelijk om deze te combineren.

 • Verwerken van de diagnose
 • Inzicht in (eigen) autisme
 • Zelfredzaamheid
 • Aanleren van vaardigheden (Communicatie, sociaal, emotieverwerking…)
 • Ouderbegeleiding
 • Netwerkbegeleiding
 • Begeleiding in het leren plannen en organiseren
 • Conflicten of problemen begrijpen en oplossen
 • Vermindering van angsten
 • Vrijetijdsbesteding
 • Eetproblemen