Wie zijn we?


Warm en empathisch
Onvoorwaardelijke acceptatie

Gericht en geĆÆndividualiseerd

logopedie@praktijkdesymfonie.be
+32 479 17 44 59

Marlies Vermeire

Mijn naam is Marlies Vermeire. Ik behaalde in juni 2018 mijn Professionele Bachelor in de Logopedie aan de Arteveldehogeschool. Ik startte als logopediste in DVC De Triangel en deed zo ervaring op met complexe doelgroepen. Daarnaast werkte ik in een groepspraktijk als zelfstandige logopediste.

Momenteel ben ik, naast onze praktijk, ook werkzaam als logopediste in MPI De Oase (BuBaO type 2) .

Tijdens mijn studies ontdekte ik hoe gevarieerd het beroep als logopediste is: je kan kinderen begeleiden met leer- en taalproblemen, personen met een mentale beperking leren communiceren via ondersteunde communicatie, afwijkende mondgewoonten aanpakken…

In juni 2020 behaalde ik het Postgraduaat Autisme aan de Arteveldehogeschool in samenwerking met Autisme Centraal. Hierdoor zijn kinderen met autisme ook zeker welkom voor logopedische therapie op maat.

Mijn specialisaties

Leerproblemen

SMOG

Autismespectrumstoornissen

Taalproblemen

Ondersteunde communicatiemogelijkheden bij kinderen en jongeren

Bijscholingen

  • ImPACT-training

ImPACT staat voor ‘Improming Parents As Communication Teachers’. Dit is een ouderbegeleidingsprogramma waarbij de ouders technieken aanleren om de sociaal-communicatieve vaardigheden bij hun kind te stimuleren.

  • DenkstimulerendeGespreksMethodiek

Dit is een methodiek om via spontane dagdagelijkse situaties taal uit te lokken en talige constructies te oefenen. Op deze manier heeft het kind niet door dat hij/zij aan het oefenen is en is het kind intrinsiek gemotiveerd.

  • Ondersteunend tekenen

Kinderen die moeite hebben met taal, hebben vaak nood aan extra visuele verduidelijking. Ik probeer dit te geven door hetgeen ik vertel te tekenen. Dit verlaagt mijn spreektempo waardoor het kind meer tijd krijgt om de taal te analyseren en te begrijpen en krijgen ze naast hetgeen ze horen ook te zien wat er gezegd wordt.

  • Logopedie voor kinderen met een normale begaafdheid en autisme

Door deze opleiding in combinatie met het postgraduaat, beschik ik over de tools om de therapie en inhoud aan te passen aan kinderen met autisme.